Szkolenia PPOŻ

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej ma na celu przygotowanie osób, które w razie zagrożenia pożarem, klęską żywiołową czy innym niebezpieczeństwem lokalnym podejmą się koordynacji akcji ratunkowej: zdrowia i życia ludzi, mienia oraz środowiska.

Samo szkolenie podejmuje następujące tematy:
1. podstawowe zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków, obiektów, urządzeń i instalacji,
2. zastosowanie urządzeń przeciwpożarowych oraz sprzętu ratowniczego,
3. ustalanie przyczyn powstawania, rozprzestrzeniania oraz zapoznania się z podstawowymi zasadami gaszenia pożarów,
4. prowadzenie kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego,
5. organizacja ochrony przeciwpożarowej i akcji ratunkowej,
6. obowiązki osób odpowiedzialnych za koordynację ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie z zakresu ppoż obejmuje także ćwiczenia praktyczne przy użyciu gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarowych. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadą działania gaśnic, hydrantów i innych urządzeń gaśniczych.
Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej prowadzące przez specjalistów naszej firmy z tej dziedziny będzie fachowe i bardzo pomocne. Wszystkie niezbędne informacje oraz sposoby działania pozwolą Państwu na skuteczną i natychmiastową reakcję w razie zagrożenia pożarem, klęską żywiołową czy innym niebezpieczeństwem lokalnym. Mogą być Państwo pewni, że prowadzone przez nas szkolenia są zgodne z obowiązującymi normami prawnymi, a ich sposób prowadzenia nie pozostawia wątpliwości co do profesjonalizmu naszych fachowców od ppoż. Zapraszamy do korzystania z oferty naszych szkoleń z systemu organizacji ochrony przeciwpożarowej!