Szkolenia BHP

Oferujemy Państwu pełen wachlarz usług szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860). Wszystkie szkolenia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą wszystkie niezbędne uprawnienia. Korzystając z naszej oferty mają Państwo gwarancję otrzymania pełnego pakietu dokumentów które są wymagane przez organy nadzoru w p[rzypadku organizatora szkolenia. Są to : rejestry szkoleń, dziennik zajęć, lista obecności, protokół z egzaminu..
W zakresie BHP proponujemy następujące szkolenia:
1.Instruktaż ogólny - popularnie zwane „szkoleniem wstępne BHP”)
2.Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
3.Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych,
4. Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno – technicznych
5. Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
6.Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP
7.Szkolenie okresowe dla pracodawców pełniących zadania służby BHP
Ukończenie przez pracowników szkolenia potwierdzane jest odpowiednimi zaświadczeniami wydanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W swojej ofercie proponujemy szkolenia wykonywane metodą tradycyjną z użyciem rzutnika i prezentacji multimedialnej lub metodą samiokształcenia kierowanego.
Dzięki temu szkolenie mogą Państwo odbywać zawsze wtedy kiedy macie na to ochotę i wolny czas.
Jesteś zainteresowany naszymi usługami? Masz pytania? Skontaktuj się z nami bezpłatnie!