PPOŻ

Autoryzowany serwis sprzętu gaśniczego
W ramach firmy ASEKUR funkcjonuje Autoryzowany Serwis Podręcznego Sprzętu Gaśniczego dysponujący najnowszym sprzętem wiodących producentów.
Oferujemy:
- przeglądy okresowe, konserwacje, naprawy sprzętu gaśniczego,
- badania okresowe zbiorników ciśnieniowych wg zaleceń UDT,
- lokalizację oraz instalację podręcznego sprzętu gaśniczego,
- znakowanie dróg ewakuacyjnych,
- pomiar wydatku i ciśnienia sieci hydrantowych,
- badanie ciśnieniowe węży pożarniczych,
- dystrybucję sprzętu p.poż. ze składów fabrycznych producentów.