Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
Obowiązujące w Polsce przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej nakładają na właścicieli lub administratorów obiektów użyteczności publicznej obowiazek do określenia sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. Zasady te określa się w specjalnym dokumencie zwanym Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego,
Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego nie należy mylić z planszowymi Instrukcjami postępowania na wypadek powstania pożaru, jakie zgodnie z odrębnymi przepisami muszą być rozmieszczone w widocznych miejscach obiektu.
Firma ASEKUR dysponuje specjalistami, którzy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego opracują zgodnie z Ramowymi Wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, uwzględniając jednocześnie aktualnie obowiązujące przepisy przeciwpożarowe. Jeżeli Państwa obiekt jest obiektem o charakterze specjalnym, na życzenie dysponujemy również specjalistami posiadającymi dopuszczenie do informacji niejawnych (certyfikat bezpieczeństwa wydany na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Dz.U nr 11 poz. 95)