Szkolenia Pierwsza Pomoc

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu.
Nasze szkolenia przeznaczone są dla każdej grupy zawodowej, a także osób indywidualnych chcących dobrze opanować zasady udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia są odpowiednio modyfikowane i dostosowane do danej grupy zawodowej i zagrożeń występujących na stanowiskach pracy.
Szkolenia prowadzone są przez osoby których wiedza i umiejętności poparte są wieloletnim doświadczeniem. Szkolenia prowadzone są przy użyciu prezentacji multimedialnych, filmów oraz fantomów szkoleniowych. Nauczanie resuscytacji oparte jest na najnowszych wytycznych Europejskiej Rady ds. Resuscytacji.
W trakcie szkolenia będą mieli Państwo możliwość sprawdzenia się w symulowanych scenariuszach oraz omówienia prawidłowego postępowania z naszymi instruktorami.